SINDS SEPTEMBER 2014 IS STICHTING GUNEY GESTART MET TURKSE TAALLESSEN

HET TAALONTWIKKELINGSPROJECT

Wat houdt het Taalontwikkelingsproject in?

In september 2014 heeft Stichting Guney het Taalontwikkelingsproject gelanceerd. Tweetalige kinderen en jongeren kunnen problemen ondervinden op het gebied de ontwikkeling van taal en cultuur.  Met het Taalontwikkelingsproject pogen wij dit te voorkomen en verminderen om zodoende de integratie met onderwijs en maatschappij te kunnen bevorderen. Met het Taalontwikkelingsproject streven wij ernaar dat kinderen en jongeren de Turkse taal correct  leren en adequaat gebruiken.

Tweetalig opgroeien is een voordeel en een dient gezien te worden als een verrijking van het individu. Indien de moedertaal vanaf het begin goed wordt geleerd, zorgt dit voor een stevig fundament om de andere talen zoals Nederlands en Engels op verder te bouwen. Zodoende kunnen tweetalige kinderen zowel de Turkse als Nederlandse taal gemakkelijk verwerven en beheersen. Dit voorkomt tevens de stagnatie van de prestaties in onderwijscontext. Immers als tweetalige kinderen op het Basis Onderwijs al een taalachterstand hebben, blijft de achterstand groeien indien niet op tijd wordt ingegrepen. De achterstand op het gebied van taal spreidt zich uit naar alle andere vakken waar taal ook relevant is. Het gevolg is helaas dat de prestaties op bijna alle vakgebieden achterblijven. Dit kan uiteindelijk leiden tot een situatie waarin het talent en capaciteit van het kind wordt onderschat en onderbenut, waardoor het kind uiteindelijk op een lager niveau van Voortgezet Onderwijs terecht komt dan hij/zij eigenlijk verdient. Het Taalontwikkelingsproject is gericht op kinderen tussen de 7-12 jaar die Turkse taal en cultuur willen leren.

Met ingang van januari 2018 zijn er ook Turkse taallessen voor volwassenen gestart. Dit zijn wekelijkse lessen van 1,5 uur en ook deze lessen worden door onze deskundige vrijwillige taaldocenten verzorgd.