INTERNATIONALE STUDENTEN DIE IN NEDERLAND WILLEN STUDEREN, WORDEN DOOR ONS BEGELEID NAAR DE JUISTE UNIVERSITEIT IN NEDERLAND

STUDENTEN

Zoals eerder beschreven richt Stichting Guney zich naast de studenten in Nederland, ook op internationale studenten. Studenten die met eigen middelen in Nederland willen studeren, worden door ons begeleid naar de juiste Universiteit in Nederland. Daarnaast wordt voor deze groep, mits ze aan diverse criteria voldoen, naar mogelijkheden gezocht voor financiële steun, huisvesting en overige benodigdheden. Hierbij geldt ook dat alleen studenten, die zelf niet over voldoende middelen beschikken steun van ons ontvangen. Jaarlijks helpt de stichting meerdere internationale studenten en blijft vervolgens ook de voortgang monitoren.