PUBLICATIES STICHTING GUNEY

Boek: De toekomst zal veel beter zijn

In 2015 vierden we in Nederland en België ’50 jaar Turkse en Marokkaanse gastarbeiders’. Onder de titel De toekomst zal veel beter zijn verscheen op 23 april 2015 een bundel herinneringen van en interviews met mensen die in de loop van de jaren ’60 naar Leiden en omstreken kwamen. De achtergrond bij deze geschiedenis wordt geschetst door de Leidse historicus Cor Smit, met tal van interessante feiten. Wist u bijvoorbeeld dat Leiden de eerste stad in Nederland was waar moslims een oproep tot vrijdaggebed mochten doen?

Uitgeverij: De Muze
klik hier om naar de pagina van de uitgever te gaan

Boek: Leiden en de Verheven Porte

Wat doen die Turkse halve maantjes op het Leidse stadhuis? Welk verhaal vertelt dat schitterende beeldhouwwerk van De Vergulden Turk iets verderop de Breestraat? En omgekeerd: waarom vind je in Izmir op het kerkhof een graf met de Leidse Sleutels, het stadswapen van deze Hollandse stad? Het zijn zichtbare herinneringen aan een eeuwenlange band tussen Leiden (en Nederland) en het land dat nu Turkije heet, en vroeger bekendstond als het Osmaanse Rijk. Daarover gaat dit boek. Met de Verheven Porte werd vroeger het Osmaanse hof aangeduid, waar Nederland sinds 1612 een ambassadeur heeft. De diplomatieke band opende het Osmaanse Rijk voor de Leidse wolfabrikanten en -handelaren, die eeuwen actief bleven in de Levant. Zowel om grondstoffen in te kopen, als om hun kostbare wollen stoffen te verkopen. Maar ook Leidse wetenschappers profiteerden. Zo bereikten kostbare boeken, een heuse cultuurschat, en oudheidkundige voorwerpen de Leidse universiteit. Deze droegen bij aan de wereldfaam van de universiteit.
Al daarvoor bestonden er banden. Liever Turks dan Paus, was niet voor niets de slogan van de watergeuzen die Leiden ontzetten. Het boek legt uit waar dat vandaan komt. En via de Hortus bereikten Turkse planten Nederland, zoals de tulp. Het boek is een ontdekkingsreis door een geschiedenis die weinig bekend is. Het is ook de verwezenlijking van een droom van de Turkse Leidenaar Hasan Güney. Het laat zien dat de Sleutelstad en haar bewoners van Turkse afkomst meer met elkaar te maken hebben, dan menigeen denkt.

Uitgeverij: Ginkgo Leiden
klik hier om naar de pagina van de uitgever te gaan

Boek: Hard werken en altijd onderweg

Ondernemerschap en zelfstandige arbeid zijn belangrijke voertuigen van emancipatie en integratie van migranten. Dit boek laat dat zien aan de hand van een aantal Turkse ondernemers uit Leiden en Rotterdam. Uitgerekend handelsland Nederland maakt maar weinig gebruik van de ondernemende kwaliteit van migranten. Er komen hier mensen aan het woord die niet door het inburgeringsexamen zouden komen. Maar intussen wel een prachtig bedrijf hebben opgebouwd.   

Bijzonder is de moraal die eigenlijk alle geraadpleegde ondernemers uitdragen: hard werken, niet zeuren, investeren in jezelf, je gezin, je bedrijf en de samenleving. Het is een vorm van ondernemerschap die heel ver afstaat van de uitwassen die het draagvlak voor het kapitalisme ondermijnen, zoals de bonuscultuur, het snelle geld en de uitbuiting in de bezorgeconomie. De Turkse getuigenissen doen denken aan de manier waarop een eeuw geleden de ‘kleine luyden’ van katholieke en gereformeerde komaf hun plaats in de samenleving opeisten. Vandaar een van de hoofdstuktitels in het boek: ‘de nieuwe calvinisten’.  

Auteur(s): Aart van Bochove, Rob Manders 
Opdrachtgever: Stichting Guney/Emine Guney 
Uitgever: Erato Educatief
Omslag: Esra Karaman 
Publicatiedatum: 15 maart 2022 
ISBN: 9789071256981 
Prijs:€9.50 (excl. verzendkosten) 
Te bestellen via: www.uitgeverijginko.nl