MENSEN MET ELKAAR IN CONTACT BRENGEN MET KUNSTPROJECTEN

DIALOOG DOOR MIDDEL VAN KUNST

Kunst en cultuur zijn twee cruciale thema’s op het gebied van het samenbrengen van mensen met verschillende culturele achtergronden en leeftijden en hen de kans te bieden meer kennis te vergaren van andere culturen. Stichting Guney probeert jaarlijks meerdere kunst- en cultuurgerelateerde projecten op te zetten om mensen bijeen te brengen. Hiernaast worden er vaak workshops opgezet, zodat mensen naast het bewonderen van prachtige kunstwerken, ook zelf nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en hun eigen talenten kunnen inzetten.