ONZE VRIJWILLIGERS ZIJN ERVAREN EN WORDEN GESTEUND DOOR DIVERSE PROFESSIONALS

HET ‘LAATSTE HOOP” INITIATIEF

Soms belanden mensen door omstandigheden in diepe, complexe (im)materiële problemen. Vaak verloopt dit proces onopgemerkt en ontwikkelt het zich langzamerhand tot een vicieuze cirkel van problemen. Op een bepaald moment zien zij in dat er geen weg meer terug is. Het vinden van de juiste instantie, en het zoeken naar de juiste mensen om ze te helpen lukt niet. Financieel zijn ze ook aan de grond. Als laatste hoop kloppen deze mensen -vaak van Turks komaf- op onze deur. Vandaar dat we alle hulpverlening in dit kader benoemen onder ons ´Laatste Hoop´ initiatief. Na een kritische beoordeling wordt vastgesteld of deze persoon daadwerkelijk hulpbehoevend is. In dat geval zorgen wij ervoor dat de mensen bij de juiste instantie terecht komen voor het vinden van hulp. De situatie waarin zij verkeren wordt vaak als taboe beschouwd, het doorbreken van dit taboe en deze mensen over de drempel helpen, kan vaak veel betekenen voor deze groep. Onze vrijwilligers zijn ervaren en deskundig en worden gesteund door diverse professionele instellingen. Alleen aanmeldingen en verzoeken per e-mail worden in behandeling genomen. Wij hechten veel belang aan de privacy van mensen. Alle documenten en inkomende mails worden zorgvuldig bewaard en slechts ter inzage aangeboden aan de persoon die de begeleiding op zich neemt.