HET DOEL VAN STICHTING GUNEY

ONS DOEL

Stichting Guney staat voor ontwikkeling en educatie. De stichting heeft in eerste instantie als doel om ondersteuning te bieden in de vorm van begeleiding en advies op het gebied van onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Hierin werken wij samen met professionals, ervaringsdeskundigen, en relevante instellingen. Daarnaast wilt Stichting Guney kansarme personen begeleiden door middel van bruggen slaan tussen diverse groepen en instanties binnen de Nederlandse maatschappij. Tevens helpt de stichting internationale (exchange) studenten die tijdelijk Nederland zijn bij zaken zoals het zoeken naar verblijfplaatsen, studiebeurzen, en stageplekken.

Stichting Guney werkt lokaal, regionaal, en landelijk.

FUNCTIONARISSEN

Stichting Guney is samengesteld uit

Hasan Güney (oprichter)
E. Güney (voorzitter)
A. Eris (secretaris)
M. Tas (penningmeester)
M. Salli (Coördinator Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur)
E. Guner (Coördinator website)

In verband met AVG kunnen wij de adresgegevens niet
publiceren van onze bestuursleden

FINANCIËN

Stichting Guney ontvangt op project basis Subsidies. Daarnaast ontvangt Stichting Guney giften en donaties die voor 100% besteed worden aan de desbetreffende activeiten.